De facto ločitev

De facto ločitev

De facto separacija - kako de facto deluje ločitev. Tveganja in pravne posledice de facto ločitve zakoncev. Razdelitev dejstev: prednosti in slabosti para