Priljubljena Spletna Stran Za Sodobne Ženske, Ki Bo Pomagal Vsako Žensko Sovoyu Spremeniti Življenje Na Bolje

Pomoč pri pogajanjih pri ločevanju

Pomoč pri pogajanjih pri ločevanju: pomoč

Pomoč pri ločevanju pogajanj - Kaj zakon določa o podprtih pogajanjih v primeru ločitve in kakšen je pričakovani postopek?

Pomoč pri sklepanju zakonskih pogajanj

Odlok zakona z dne 12. septembra 2014 n. 132 uvedla institucijo pomoč pri pogajanjih tudi za sporazumne rešitve za osebno ločitevprenehanju civilnih učinkov ali prenehanju zakonske zveze in spremembi pogojev za prenehanje življenjske skupnosti ali razveze zakonske zveze. Zakonodajalec je zato predvidel možnost, da ob prisotnosti pogojev, ki jih določa uredba, pridobi enake učinke določbe, ki jo je izdal sodnik, po poenostavljenem postopku in ne nujno pred sodiščem.

Konsenzualna ločitev

Od česa je sestavljen? V bistvu se ukvarjamo s tem podpisom sporazuma (Cd. pogajanj) s katerim se zakonca strinjata sporazumno rešiti spor v zvezi s pravicami, ki so na voljo s pomočjo odvetnikov, in tudi v poznejši dejanski trgovinski dejavnosti.

Pomočni pogajalski postopek

Kako poteka postopek? Zakonec, ki namerava nadaljevati ločitev ali razvezo prek svojega odvetnika lahko povabi drugo stranko, naj po dogovorjenem postopku poišče dogovorjeno rešitev. V tem povabilu mora biti naveden predmet spora in opozorilo, da lahko sodnik oceni, da v roku tridesetih dni od prejema sporočila ni mogoče odgovoriti na stroške postopka.

Poleg tega morajo pogodbenice določiti rok, ki ni krajši od enega meseca in ne več kot tri (podaljšan za nadaljnjih trideset dni po njihovem soglasju), v katerem postopek je treba nujno zaključiti. Ko bo sporazum dosežen, ga bodo odvetniki posredovali državnemu tožilcu pri pristojnem sodišču, ki bo, če ne bo ugotovil nepravilnosti, obvestil odvetnike o ustreznem pooblastilu za opravljanje nadaljnjih obveznosti.

Ko ste v prisotnosti mladoletne otroke, od odraslega mladiča, ki je nezmožen ali je nosilec resne invalidnosti ali ekonomsko nezadosten, javni tožilec odobri pogajalski sporazum če meni, da to ustreza interesom njegovih otrok; v nasprotnem primeru ga v petih dneh posreduje predsedniku Sodišča, ki v tridesetih dneh postavi pred njim stranke.

Pomočniki pri pogajanjih

Po pridobitvi dovoljenja je odvetnik dolžan v desetih dneh posredovati uradniku civilne države občine, katere zakonska zveza je bila registrirana ali prepisana overjena kopija pogodbe. V primeru, da branilec ne izpolni te obveznosti, se mu naloži ena upravna kazen od 5.000,00 EUR do 50.000,00 EUR in občina, v kateri je treba opraviti pripombe, bo odgovorna za uvedbo.

Učinki sporazuma se začnejo od datuma, potrjenega v sporazumu, in jih je treba sporočiti v. T opombe na robu poročnega lista datum rojstva obeh zakoncev in naveden v individualni registracijski kartici zainteresiranih strank. Novi zakon predvideva tudi alternativno hipotezo o asistiranih pogajanjih, ki se uporablja samo, če ni mladoletnih otrok, neavtonomnih odraslih, nesposobnih ali resno invalidnih.

V tem primeru lahko zakonca, ki sta že dogovorila pogoje za prenehanje življenjske skupnosti ali razvezo zakonske zveze, sklene, brez pomoči ustreznih odvetnikov, sporazum pred sodnim tajnikom občine prebivališča ene od obeh strank ali tiste, v kateri je bil registriran ali prepisan poročni list. V tej zadnji hipotezi uradnik torej od vsake stranke prejme osebno izjavo o volji do ločitve ali da se končajo civilni učinki zakonske zveze pod že dogovorjenimi pogoji. Sklep, ki vsebuje sporazum, je izpolnjen in podpisan takoj po prejemu izjav.

Določena omejitev za to drugo možnost je, da sporazum ne vsebuje sporazumov prenos sredstev (na primer v zvezi z zakonskim domom, skupnim tekočim računom itd.), saj bo za nadaljevanje v tej smeri edina izvedljiva pot pogajanj s pravnim ali rednim postopkom pred Sodiščem.

Pomoč pri pogajanjih o razvezi zakonske zveze

To je dolžnost. T"odvetnik obvestiti stranko na področju pomoči pri pogajanjih med razvezo zakonske zveze ali v pričakovanju razveze zakonske zveze glede zahtev, ki jih je mogoče vložiti in o katerih je mogoče najti sporazum. Dejansko obstajajo področja, ki jih niti ne pomoč pri pogajanjih lahko zajema: na primer, predhodne opustitve dodatka za razvezo zakonske zveze ni mogoče določiti in nobene omejitve svobode enega od zakoncev ni mogoče določiti, tudi če so se strinjale.

Sprejeta pogajanja so začela veljati

Pomoč pri pogajanjih je začela veljati dne11. november 2014. Zakon 10. november 2014, št. 162 zakona z dne 12. septembra 2014 objavljen v Uradnem listu št. 261 z dne 10. novembra 2014.

Video:


Meni